LÊ ANH TUẤN

LÊ ANH TUẤN

Lọc bởi

LÊ ANH TUẤN

TUẤN, LÊ ANH

  • Chuyên Khoa

    Tiết Niệu - Nam khoa

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

- 19 năm 3 tháng
- Trung tâm Y Khoa Medic
- Khoa Nam Học BV Bình Dân
- Tu nghiệp Nam Khoa & Phẫu thuật Vi phẫu tại Ấn Độ, tu nghiệp Niệu Khoa tại Ấn Độ, Thái Lan
- Bệnh viện Quốc tế Thành Đô (Bệnh viện Quốc Tế City)
- Bệnh viện FV, PKĐK Việt Mỹ
- Phòng khám Quốc Tế Victoria Healthcare