Gói Kiểm Tra Sức Khỏe

Gói Kiểm Tra Sức Khỏe

Lọc bởi

 • Gói Kiểm Tra Sức Khỏe

  KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT LÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

  By Victoria Healthcare12 Tháng 4 2019

  KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT LÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

  Theo ông bà nói “Sức khỏe là vàng” và nghĩ vui theo các nhà kinh doanh thì việc khám sức...
 • Gói Kiểm Tra Sức Khỏe

  GÓI KHÁM TỔNG QUÁT CHUYÊN SÂU CHO NỮ

  By Victoria Healthcare12 Tháng 4 2019

  GÓI KHÁM TỔNG QUÁT CHUYÊN SÂU CHO NỮ

  Gói Comprehensive (Chuyên sâu): Ngoài việc đánh giá tình trạng sức khỏe chung và chức năng tổng quát của các...
 • Gói Kiểm Tra Sức Khỏe

  GÓI KHÁM TỔNG QUÁT CHUYÊN SÂU CHO NAM

  By Victoria Healthcare08 Tháng 5 2019

  GÓI KHÁM TỔNG QUÁT CHUYÊN SÂU CHO NAM

  Gói Comprehensive (Chuyên sâu): Ngoài việc đánh giá tình trạng sức khỏe chung và chức năng tổng quát của các...
 • Gói Kiểm Tra Sức Khỏe

   GÓI KHÁM TỔNG QUÁT CAO CẤP CHO NỮ

  By Victoria Healthcare08 Tháng 5 2019

  GÓI KHÁM TỔNG QUÁT CAO CẤP CHO NỮ

  Gói Khám Cao cấp Dành Cho Nữ: Áp dụng định kỳ hàng năm cho mọi lứa tuổi đánh giá các nguy cơ tim mạch, tiểu...
 • Gói Kiểm Tra Sức Khỏe

  GÓI KHÁM TỔNG QUÁT CAO CẤP CHO NAM

  By Victoria Healthcare12 Tháng 4 2019

  GÓI KHÁM TỔNG QUÁT CAO CẤP CHO NAM

  Gói Premium (Cao cấp): Gói khám áp dụng định kỳ hàng năm cho mọi lứa tuổi đánh giá các nguy cơ tim mạch,...
 • Gói Kiểm Tra Sức Khỏe

  GÓI KHÁM TIÊU CHUẨN

  By Victoria Healthcare12 Tháng 4 2019

  GÓI KHÁM TIÊU CHUẨN

  Gói Standard (Tiêu chuẩn): Gói khám cơ bản dành cho các bạn trẻ từ 16-30 tuổi, các bạn sẽ được tư vấn với bác sĩ...
 • Gói Kiểm Tra Sức Khỏe

  KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO TRẺ

  By Victoria Healthcare14 Tháng 5 2019

  KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO TRẺ

  Dưới đây là chia sẻ của Bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn/ Trưởng khoa Nhi –Hệ thống PK Victoria Healthcare về việc khám sức...