Chia sẻ

RỦI RO VỀ SỨC KHỎE TINH THẦN TẠI NƠI LÀM VIỆC

By Victoria Healthcare 15 Tháng 4 2024

 RỦI RO VỀ SỨC KHỎE TINH THẦN TẠI NƠI LÀM VIỆC
[Cập nhật từ Tổ chức Y tế thế giới - năm 2022)

♻🛑 RỦI RO VỀ SỨC KHỎE TINH THẦN TẠI NƠI LÀM VIỆC

Tại nơi làm việc, những rủi ro đối với sức khỏe tinh thần (còn gọi là rủi ro tâm lý xã hội), có thể liên quan đến nội dung công việc hoặc lịch làm việc, các đặc trưng cụ thể tại nơi làm việc hoặc cơ hội phát triển nghề nghiệp cùng nhiều yếu tố khác.
☀ Rủi ro đối với sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc có thể bao gồm:
- Sử dụng không đúng kỹ năng hoặc không đủ năng lực cho công việc
- Khối lượng công việc hoặc tốc độ làm việc quá mức, thiếu nhân lực
- Thời gian làm việc quá dài, không linh hoạt hoặc trái với thời gian làm việc bình thường.
- Thiếu kiểm soát đối với kế hoạch công việc hoặc khối lượng công việc
- Điều kiện làm việc không an toàn hoặc kém
- Văn hóa tổ chức tạo điều kiện cho các hành vi tiêu cực xảy ra
- Thiếu sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc bị sự giám sát độc đoán
- Bị bạo lực, quấy rối hoặc bắt nạt
- Bị phân biệt đối xử
- Vai trò công việc chưa rõ ràng
- Công việc không ổn định, lương không thỏa đáng hoặc đầu tư kém vào phát triển nghề nghiệp
- Không cân bằng được nhu cầu cá nhân và công việc

🆙 BẢO VỆ VÀ TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE TINH THẦN TẠI NƠI LÀM VIỆC

Bảo vệ và nâng cao sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc là tăng cường năng lực nhận biết và hành động đối với các tình trạng sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc, đặc biệt đối với cấp quản lý, trực tiếp quản lý thành viên trong bộ phận.
💥 Để bảo vệ sức khỏe tinh thần, WHO khuyến cáo:
- Đào tạo người quản lý về sức khỏe tinh thần, giúp nhận biết và ứng phó với nhân viên đang gặp căng thẳng về mặt cảm xúc;
- Xây dựng các kỹ năng giao tiếp cởi mở và lắng nghe tích cực;
- Nâng cao nhận thức về các yếu tố rủi ro gây căng thẳng trong công việc ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và các ngăn ngừa các rủi ro này;
- Đào tạo cho người lao động về hiểu biết và nhận thức sức khỏe tinh thần, nhằm nâng cao kiến thức và giảm bớt sự kỳ thị đối với tình trạng sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc;
- Xây dựng các kỹ năng quản lý căng thẳng và giảm các triệu chứng sức khỏe tinh thần, bao gồm các biện pháp can thiệp tâm lý xã hội và tổ chức hoạt động thể chất để thư giãn.
(Nguồn thông tin: www.who.int)