LÊ HỒ XUÂN DUY

LÊ HỒ XUÂN DUY

Lọc bởi

LÊ HỒ XUÂN DUY

DUY, LÊ HỒ XUÂN

  • Chuyên Khoa

    Tai - Mũi - Họng

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

Từ năm 2011 đến nay
- Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng, bệnh viện Quận 9
- Học viên sau đại học bệnh viện Nhi Đồng I
- Bệnh viện Trưng Vương
- Hội viên hội TMH Nhi TP.HCM
- Hội viên hội TMH Việt Nam
- Học viên sau đại học bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhi Đồng I, bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM
- Phòng khám quốc tế Victoria Healthcare