NGÔ HÀ ANH

NGÔ HÀ ANH

Lọc bởi

NGÔ HÀ ANH

ANH, NGÔ HÀ

  • Chuyên Khoa

    Sản - Phụ khoa

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

- 12 năm 3 tháng
- Trung tâm Y Tế Dự Phòng
- Bệnh viện 30-4
- Phòng Khám quốc tế Victoria Healthcare