• bác sĩ từ xa
  • Banner Tuyển Dụng
  • KHÁM TỔNG QUÁT
  • Mien phi tham kham GYN
  • uu dai 50.000 teledoctor
  • ƯU ĐÃI 200K Q7
  • Ưu đãi Combo 2 người - ADS

Chúng Tôi Là Ai

Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare

Trở thành nhà tiên phong,

chăm sóc sức khỏe cho người Việt.

Mang đến dịch vụ chăm sóc y tế tận tâm,

chất lượng cao với chi phí hợp lý cho người Việt.

Giá trị dịch vụ được cam kết bởi sự chăm sóc đối với bệnh nhân.

Để duy trì và phát huy tinh thần và giá trị đó, Victoria Healthcare đã đào tạo, định hướng đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế luôn cùng nhau làm việc trên cơ sở nền tảng văn hóa dịch vụ:

Cải tiến không ngừng quy trình và chất lượng chăm sóc y tế.

Áp dụng kỹ thuật và kiến thức chăm sóc y tế tiến bộ.

Rèn luyện văn hóa chăm sóc bệnh nhân bằng sự thấu hiểu, đồng cảm.

Ekíp bác sĩ được đào tạo liên tục và cam kết thực hành y khoa trên nền tảng y học chứng cứ.

Chia sẻ

pATIENT

By Victoria Healthcare 08 Tháng 4 2019

pATIENT

The Patient Portal provides a convenient and secure communication link between you and your healthcare providers. Instructions for using the Portal are provided in this document.

Home Tab
When you log in to your Patient Portal, the Home tab will be selected. (Example shown below.)

doctor img04