• bác sĩ từ xa
  • Banner Tuyển Dụng
  • KHÁM TỔNG QUÁT
  • Mien phi tham kham GYN
  • uu dai 50.000 teledoctor
  • ƯU ĐÃI 200K Q7
  • Ưu đãi Combo 2 người - ADS

Chúng Tôi Là Ai

Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare

Trở thành nhà tiên phong,

chăm sóc sức khỏe cho người Việt.

Mang đến dịch vụ chăm sóc y tế tận tâm,

chất lượng cao với chi phí hợp lý cho người Việt.

Giá trị dịch vụ được cam kết bởi sự chăm sóc đối với bệnh nhân.

Để duy trì và phát huy tinh thần và giá trị đó, Victoria Healthcare đã đào tạo, định hướng đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế luôn cùng nhau làm việc trên cơ sở nền tảng văn hóa dịch vụ:

Cải tiến không ngừng quy trình và chất lượng chăm sóc y tế.

Áp dụng kỹ thuật và kiến thức chăm sóc y tế tiến bộ.

Rèn luyện văn hóa chăm sóc bệnh nhân bằng sự thấu hiểu, đồng cảm.

Ekíp bác sĩ được đào tạo liên tục và cam kết thực hành y khoa trên nền tảng y học chứng cứ.

INTRODUCTION

INTRODUCTION

INTRODUCTION

INTRODUCTION

In order to improve Victoria Healthcare’s service to you as well as meeting your own medical interest, Victoria Healthcare makes all of your records available to you electronically. This is a secure website, whereby only you and Victoria Healthcare have the password.


All Victoria Healthcare patients themselves may view, save and copy their clinical results. Our patients may also consult their doctors on-line about your information, medical history, etc. in that record. When accessing at www.victoriavn.com through a highly secure password system, patients may:


• View all results of lab tests, Endoscopy, Ultrasound, ECG, as well as medicines prescribed, treatment, and clinical summary: the entire healthcare process at Victoria Healthcare Clinics is transparent and available to you.


• Consult doctors about questions from your record.


• Receive your own email to save consultation information from doctors.


• Print out or save a copy of your Patient Portal data to PC/ laptop/ web-enabled smart phone that may serve any of your needs in sharing your record.


• Upon your written approval, your relatives or outside physicians may use their own username and password to enter your Patient Portal.