Chia sẻ

ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP

By Victoria Healthcare 16 Tháng 4 2019

ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP

Singapore Precision Medicine Centre

Untitled

Hợp tác thực hiện các gói xét nghiệm tầm soát ung thư qua gene di truyền. 

L.Q Joton

3

Ưu đãi dành cho các hạng thẻ của chương trình "Thành viên L.Q Joton"

Chi tiết ưu đãi:
Hạng thẻ PLATINUM: giảm 10% phí khám bác sĩ, 5% tổng thanh toán các dịch vụ y tế (bao gồm gói khám sức khỏe tổng quát).
Hạng thẻ GOLD: giảm 10% phí khám bác sĩ, 5% gói khám sức khỏe tổng quát.
Hạng thẻ RUBY: 10% phí khám bác sĩ.
Hạng thẻ SLIVER: 5% phí khám bác sĩ.
Hạng thẻ MEMBER: không áp dụng