TRẦN THỊ HỒNG AN

TRẦN THỊ HỒNG AN

Lọc bởi

TRẦN THỊ HỒNG AN

AN, TRẦN THỊ HỒNG

  • Chuyên Khoa

    Khoa Tim mạch

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

  • 26 năm 3 tháng
  • Bệnh viện Ða khoa Hậu Nghĩa, Long An
  • Bệnh viện Quốc tế Thận và Lọc Thận
  • Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare