banner image

ĐOÀN KHÁNH DUY

Lọc bởi

ĐOÀN KHÁNH DUY

DUY, ĐOÀN KHÁNH

  • Chuyên Khoa

    Khoa Tim mạch

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

Từ năm 2015 đến nay: 

Bệnh Viện Truyền Máu và Huyết Học TP.HCM        

Bệnh Viện Tim Tâm Đức                                                

International SOS Vietnam - Vung Tau Clinic   

Phòng khám Victoria Healthcare Viet Nam