TRẦN THỊ HỒNG AN

TRẦN THỊ HỒNG AN

Lọc bởi

TRẦN THỊ HỒNG AN

AN, TRẦN THỊ HỒNG

  • Chuyên Khoa

    Nội tổng quát - Bác sĩ gia đình

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

  • Từ năm 1993 đến nay
  • Bệnh viện Ða khoa Hậu Nghĩa, Long An
  • Bệnh viện Quốc tế Thận và Lọc Thận
  • Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare