NGUYỄN VĂN HỮU

NGUYỄN VĂN HỮU

Lọc bởi

NGUYỄN VĂN HỮU

HỮU, NGUYỄN VĂN

  • Chuyên Khoa

    Khoa Nội tiết

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

- 17 năm 3 tháng
- Chuyên khoa cấp 1 Nội Tiết Đại Học Y Dược TPHCM 
- Công tác tại bệnh viện quận 1 TPHCM ( phòng khám đái tháo đường)
- Công tác tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định (khoa Nội Tiết-Thận)
- Chuyên khoa cấp 2 Nội Tiết Đại Học Y Dược TPHCM 
- Phòng khám Victoria healthcare

Thêm bình luận