LÊ THÚY ANH

LÊ THÚY ANH

Lọc bởi

LÊ THÚY ANH

ANH, LÊ THÚY

  • Chuyên Khoa

    Khoa Nhi

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

Từ năm 2016 đến nay

  • 2/2016- 10/2019: Bác sĩ Nhi BV Nhi Đồng 2
  • 10/2019- nay: Bác sĩ Nhi Phòng khám Victoria Healthcare