ĐOÀN THỊ HỒNG NHUNG

ĐOÀN THỊ HỒNG NHUNG

Lọc bởi

ĐOÀN THỊ HỒNG NHUNG

NHUNG, ĐOÀN THỊ HỒNG

  • Chuyên Khoa

    Khoa Nhi

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

Từ năm 2015 đến nay:

  • 2015- 10/2019: Bác sĩ Nhi bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Cửu- Đồng Nai & Bệnh viện Nhi Đồng Nai
  • 10/2019- nay: Bác sĩ Nhi Phòng khám Victoria healthcare