ĐOÀN HỒ ĐIỆP

ĐOÀN HỒ ĐIỆP

Lọc bởi

ĐOÀN HỒ ĐIỆP

ĐIỆP, ĐOÀN HỒ

  • Chuyên Khoa

    Khoa Nha/ Chỉnh hình nha

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

- Từ năm 2009 đến nay
- Nha khoa Nụ Cười Xinh
- Phòng khám Nha khoa ET Dental
- Hệ thống phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare