NGUYỄN XUÂN ANH

NGUYỄN XUÂN ANH

Lọc bởi

NGUYỄN XUÂN ANH

ANH, NGUYỄN XUÂN

  • Chuyên Khoa

    Khoa Ngoại

Kinh nghiệm

Từ năm 1999 đến nay
- Kinh nghiệm 21 năm chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, nội soi khớp, vi phẫu tạo hình và phẫu thuật bàn tay
- Trưởng khoa Vi phẫu tạo hình và phẫu thuật bàn tay hệ thống Bv Quốc tế Saigon ITO
- Cộng tác với các bv quốc tế: FVH, CIH, Vinmec ...
- Bệnh viện Chấn thương Chỉnh Hình TP.HCM
- Bệnh viện Pháp - Việt
- Phòng khám Quốc Tế Victoria Healthcare