• Banner Tuyển Dụng
  • Slide nhiều ưu đãi, nhiều lựa chọn
  • Slider BLVP-2023
  • Slider Promo Free lay mau XN tai nha
  • Slider soft launching VIC CARE
  • uu dai gio vang 2021
  • Ưu đãi lãi suất 0% trả góp

Chia sẻ

CLOSURE ANNOUNCEMEN-VICTORIA HEALTHCARE 152 NGUYEN LUONG BANG-D.7 CLINIC CLOSED AS OF MARCH 31, 2020

By Victoria Healthcare 31 Tháng 3 2020

CLOSURE ANNOUNCEMEN-VICTORIA HEALTHCARE 152 NGUYEN LUONG BANG-D.7 CLINIC CLOSED AS OF MARCH 31, 2020

Victoria Healthcare would like to announce the closure of Clinic Broadway D-152 Nguyen Luong Bang, D.7 as of 31st Mar 2020 to implement instructions of HCMC DOH and MOH (correspondence no. 1779/SYT-NVY and no. 06/CT-BYT) in regards of Covid-19 outbreak control.

In case of need please visit us at the addresses below :

? 20, Dinh Tien Hoang Str., Dakao W., District 1

? 37-39, Luong Dinh Cua Str.,Binh An W. District 2

? 135A Nguyen Van Troi Str., Phu Nhuan D.

To assist our customers who are concerning about their health and in need of a medical advice but unable to visit a doctor physically due to limited social interaction during Covid-19 outbreak, Victoria Healthcare is providing telehealth services through TeleDoctor Portal.

?For registration, please access www.teledoctor.com.vn

☎️Or contact Call Center Hotline 028 3910 4545 for further assistance

Thank you for your support and understanding
Wish you good health,
See you soon
Best regards,
Victoria Healthcare Board of Management

Chúng Tôi Là Ai

HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VICTORIA HEALTHCARE

Trở thành nhà tiên phong,

chăm sóc sức khỏe cho người Việt.

Mang đến dịch vụ chăm sóc y tế tận tâm,

chất lượng cao với chi phí hợp lý cho người Việt.

Giá trị dịch vụ được cam kết bởi sự chăm sóc đối với bệnh nhân.

Để duy trì và phát huy tinh thần và giá trị đó, Victoria Healthcare đã đào tạo, định hướng đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế luôn cùng nhau làm việc trên cơ sở nền tảng văn hóa dịch vụ:

Cải tiến không ngừng quy trình và chất lượng chăm sóc y tế.

Áp dụng kỹ thuật và kiến thức chăm sóc y tế tiến bộ.

Rèn luyện văn hóa chăm sóc bệnh nhân bằng sự thấu hiểu, đồng cảm.

Ekíp bác sĩ được đào tạo liên tục và cam kết thực hành y khoa trên nền tảng y học chứng cứ.