Chia sẻ

VẤN ĐỀ TIM MẠCH & TẦM QUAN TRỌNG CỦA MỘT TRÁI TIM KHỎE MẠNH

By Victoria Healthcare 05 Tháng 10 2020

VẤN ĐỀ TIM MẠCH & TẦM QUAN TRỌNG CỦA MỘT TRÁI TIM KHỎE MẠNH

Hãy lắng nghe cuộc thảo luận giữa Ông Rad Kivette - Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation và Bác sĩ Mason Cobb - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phòng Khám Quốc tế Victoria Healthcare để biết thêm nhiều lời khuyên quý báu về vấn đề tim mạch và tầm quan trọng của một trái tim khỏe, đặc biệt là sự cần thiết của việc hỗ trợ những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Victoria_Healthcare