Chia sẻ

COVID CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

By Victoria Healthcare 09 Tháng 8 2021

COVID  CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ
- COVID-19 có thể lây nhiễm qua việc cho trẻ bú mẹ không?
- Nếu người mẹ mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 thì có nên cho trẻ bú không?
- Nếu người mẹ mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 và không thể cho trẻ bú, thì khi nào mẹ có thể cho trẻ bú lại?
- Ở những nơi có dịch COVID-19, các mẹ có nên cho trẻ bú mẹ không?
Hãy tìm lời giải đáp trong các hình ảnh graphic đính kèm!
VHC. Nuoi con bang sua me1
VHC. Nuoi con bang sua me2
VHC. Nuoi con bang sua me3
VHC. Nuoi con bang sua me4
‼️Có một câu hỏi nữa mà nhiều bà mẹ đang nuôi con bú mẹ hỏi nhiều nhất trong những ngày gần đây là: Mẹ đang cho con bú có tiêm ngừa Covid được không?
✔️Câu trả lời:
Đang cho con bú mẹ vẫn tiêm ngừa bình thường, và sau khi tiêm ngừa vẫn cho con bú mẹ bình thường, không cần ngưng bú mẹ sau tiêm ngừa.
(Nguồn: WHO)