TENG QUANG TÍN

TENG QUANG TÍN

Lọc bởi

TENG QUANG TÍN

TÍN, TENG QUANG

  • Chuyên Khoa

    Sản - Phụ khoa

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

Từ 2014 đến nay
- Bệnh viện Thủ Đức
- Phòng khám quốc tế Victoria Healthcare