PHẠM THIÊN TÁNH

PHẠM THIÊN TÁNH

Lọc bởi

PHẠM THIÊN TÁNH

TÁNH, PHẠM THIÊN

  • Chuyên Khoa

    Khoa nội soi tiêu hóa – Gan mật

  • Ngoại ngữ

    Tiếng anh, tiếng việt

Chứng chỉ

  • Bác sĩ đa khoa Đại học Y dược 2012.
  • Chứng chỉ Nội soi dạ dày- Bệnh viện Nhân dân Gia Định
  • Chứng chỉ Nội soi đại tràng- Bệnh viện Chợ Rẫy

 

Kinh nghiệm

- Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

- Bệnh viện đa khoa Anh Minh (Bệnh viện Quốc tế Vũ Anh cũ)

- Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Careplus Vietnam

- Phòng khám quốc tế Victoria Healthcare