NGUYỄN VĨNH TƯỜNG

NGUYỄN VĨNH TƯỜNG

Lọc bởi

NGUYỄN VĨNH TƯỜNG

TƯỜNG, NGUYỄN VĨNH

  • Chuyên Khoa

    Khoa nội soi tiêu hóa – Gan mật

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Chứng chỉ

  • Bằng chuyên khoa 1 nội Đại Học Y Khoa Tp. Hồ Chí Minh
  • Tu nghiệp tại Bệnh Viện Đại học Y Khoa Singapore (NUH) chuyên khoa tiêu hóa, gan mật
  • Tu nghiệp tại Mayo Clinic Hoa Kỳ (Arizona) về tiêu hóa, gan mật, nội soi tiêu hóa bằng thuốc viên

Kinh nghiệm

Từ 1996 đến nay
- Chuyên khoa 1 Bệnh Viện Chợ Rẫy
- Bệnh viện Columbia Asia, TP. HCM, Trợ lý Giám đốc
- Phòng khám Quốc tế Columbia Asia Saigon, Giám đốc
- Bệnh Viện Đại Học Singapore (NUH): bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa gan mật, thành viên nhóm ghép gan NUH
- Bệnh viện Mayo Clinic Hoa Kỳ, Scottsdale, Arizona, chuyên khoa tiêu hóa, nội soi gan mật, nội soi bằng viên thuồc
- Bệnh viện Columbia Asia, TP. HCM, Trưởng khoa nội soi, tiêu hóa gan mật
- Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare, Giám đốc Y Khoa từ năm 2006 đến nay