NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Lọc bởi

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

THẢO, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

  • Chức vụ

    Thạc sỹ nội khoa

  • Chuyên Khoa

    Khoa nội soi tiêu hóa – Gan mật

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Chứng chỉ

Thạc sĩ Nội khoa – tốt nghiệp 2017

Bác sĩ đa khoa- tốt nghiệp 2011

Kinh nghiệm

+  Bác sĩ cơ quan tại Cty Friesland  Campina VN- Bình Dương

+  Bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương

+: Bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang

+: Bác sĩ tư vấn dinh dưỡng Cty Mead Johnson

+  Bác sĩ Phòng khám đa khoa Nhân Trang

+ Bác sĩ nợi soi tiêu hóa Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn.

+ Bác sĩ nội soi tiêu hóa Phòng Khám Victoria Healthcare