NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Lọc bởi

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

THẢO, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

 • Chức vụ

  Thạc sỹ nội khoa

 • Chuyên Khoa

  Khoa nội soi tiêu hóa – Gan mật

 • Ngoại ngữ

  Tiếng Việt, Tiếng Anh

Chứng chỉ

 • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chính khóa 2005-2011.
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Nội Tổng quát tại Đại học Y Dược TP Hồ Chính khóa 2015-2017.
 • Chứng chỉ Nội soi dạ dày tại BV Chợ Rẫy 2018.
 • Chứng chỉ Nội soi đại tràng tại BV Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 2019.

Kinh nghiệm

 • 2011-2012: Cán bộ y tế Công ty Friesland Campina VN - Bình Dương.
 • 2012-2015: Bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương.
 • 2015-2017: Bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khánh.
 • 2016-2018: Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng tại Công ty Mead Johnson.
 • 2016-2018: Bác sĩ Phòng khám Đa khoa Nhân Trang.
 • 2018-10/2019: Bác sĩ nội soi tiêu hóa tại Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn.
 • 10/2019-nay: Bác sĩ nội soi tiêu hóa tại Phòng khám Victoria Healthcare.