VÕ THỊ HỒNG NHỊ

VÕ THỊ HỒNG NHỊ

Lọc bởi

VÕ THỊ HỒNG NHỊ

NHỊ, VÕ THỊ HỒNG

  • Chuyên Khoa

    Khoa Nhi

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Chứng chỉ

  • Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa Trường Đại học Y Dược Huế 
  • Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú nhi khoa Trường Đại học Y dược Huế

Kinh nghiệm

Từ 2011 đến nay
- Bệnh viện Trung ương Huế
- Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế
- Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng
- Phòng khám Victoria Healthcare