TRẦN THỐNG NHẤT

TRẦN THỐNG NHẤT

Lọc bởi

TRẦN THỐNG NHẤT

NHẤT, TRẦN THỐNG

 • Chức vụ

  Bác sĩ chuyên khoa 2

 • Chuyên Khoa

  Khoa Nhi

 • Ngoại ngữ

  Tiếng Việt, Tiếng Anh

Chứng chỉ

 • Bác sĩ chuyên khoa I Nhi, Đại Học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh, 2005
 • Bác sĩ chuyên khoa II Nhi, Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2011
 • Chứng chỉ Kỹ năng hồi sức sơ sinh
 • Chứng chỉ Hướng dẫn viên kỹ năng hồi sức sơ sinh.

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc: từ 1999 đến nay
- Bệnh viện Quận 2
- Bệnh viện Nhi Đồng 1 & 2
- Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
- Phòng khám Ngọc Tâm
- Phòng khám Nhi đồng Thành phố
- Tham gia hướng dẫn các lớp hồi sức sơ sinh cho các bệnh viện tại Đại Học Y Cần Thơ
- Phòng Khám Victoria Healthcare