PHAN NHẬT KHA

PHAN NHẬT KHA

Lọc bởi

PHAN NHẬT KHA

KHA, PHAN NHẬT

  • Chuyên Khoa

    Khoa Nhi

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Chứng chỉ

  • Cấp cứu Nhi khoa cơ bản
  • Quản lý hen COPD cơ bản
  • Hồi sức sơ sinh và ổn định sau hồi sức

Kinh nghiệm

2016: Bệnh viện quận Tân Phú

2018: Phòng khám Smartcare

2019: Phòng khám đa khoa quốc tế Victoria Healthcare