LÊ THÚY ANH

LÊ THÚY ANH

Lọc bởi

LÊ THÚY ANH

ANH, LÊ THÚY

 • Chức vụ

  Bác sĩ chuyên khoa 1

 • Chuyên Khoa

  Khoa Nhi

 • Ngoại ngữ

  Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

Từ năm 2016 đến nay

 • 2/2016- 10/2019: Bác sĩ Nhi BV Nhi Đồng 2
 • 10/2019- nay: Bác sĩ Nhi Phòng khám Victoria Healthcare