HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH

HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH

Lọc bởi

HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH

BÍCH, HUỲNH THỊ NGỌC

  • Chuyên Khoa

    Khoa Nhi

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

Từ 2007 đến nay
- Bệnh viện Nhi Đồng 2
- Phòng khám quốc tế Victoria Healthcare