NGUYỄN HUỲNH HẠNH

NGUYỄN HUỲNH HẠNH

Lọc bởi

NGUYỄN HUỲNH HẠNH

HẠNH, NGUYỄN HUỲNH

 • Chức vụ

  Thạc sĩ Nhi khoa

 • Chuyên Khoa

  Khoa Nhi

 • Ngoại ngữ

  Tiếng Việt, Tiếng Anh

Chứng chỉ

 • Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa, Đại học Y Dược TP.HCM
 • Tốt nghiệp Thạc Sĩ Nhi Khoa, Đại học Y Dược TP.HCM

Kinh nghiệm

 • Học viên sau đại học bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, 2010-2012
 • Phó trưởng Khoa Nhi Bệnh Viện Q6, 2012-2015
 • Bác sĩ Khoa Nhi tại phòng khám Victoria Healthcare