TRẦN THỊ HỒNG AN

TRẦN THỊ HỒNG AN

Lọc bởi

TRẦN THỊ HỒNG AN

AN, TRẦN THỊ HỒNG

 • Chức vụ

  Thạc sĩ y khoa

 • Chuyên Khoa

  Nội tổng quát - Bác sĩ gia đình

 • Ngoại ngữ

  Tiếng Việt, Tiếng Anh

Chứng chỉ

 • Thạc sĩ Y khoa, Ðại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, 2000 
 • Hoàn tất khóa học siêu âm do Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng CBYT Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm chẩn đoán Y  khoa Medic tổ chức đào tạo, 1993 
 • Hoàn tất khóa học siêu âm tim do Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng CBYT Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo, 2001 
 • Tham gia khóa học tại Sanford Medical Center bang South Dakota Hoa Kỳ với các chuyên khoa: Nội Khoa, Hô hấp, Khớp, Cấp cứu, 2008

Kinh nghiệm

 • Từ năm 1993 đến nay
 • Bệnh viện Ða khoa Hậu Nghĩa, Long An
 • Bệnh viện Quốc tế Thận và Lọc Thận
 • Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare