TRẦN THỊ HỒNG AN

TRẦN THỊ HỒNG AN

Lọc bởi

TRẦN THỊ HỒNG AN

AN, TRẦN THỊ HỒNG

 • Chức vụ

  Thạc sĩ y khoa

 • Chuyên Khoa

  Nội tổng quát - Bác sĩ gia đình

 • Ngoại ngữ

  Tiếng Việt, Tiếng Anh

Chứng chỉ

 • Tốt nghiệp khoa Y Trường Đại học Cần Thơ niên khóa 1986-1992.
 • Hoàn tất khóa học siêu âm tổng quát do Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng CBYT Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm chẩn đoán Y khoa Medic tổ chức đào tạo, 1993.
 • Tốt nghiệp cao học tại trường Đại học Y Dược TP HCM niên khóa 1998-2001.
 • Hoàn tất khóa học siêu âm tim do Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng CBYT Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo, 2001.
 • Tham gia khóa học tại Stanford Medical Center bang South Dakota Hoa Kỳ với các chuyên khoa: Nội Khoa, Hô hấp, Khớp, Cấp cứu, 2008.

Kinh nghiệm

 • 1993 - 2002: Bệnh viện Ða khoa Hậu Nghĩa, Long An.
 • 2002 - 2005: Bệnh viện Quốc tế Thận và lọc thận.
 • 2005 đến nay: Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare.