NGUYỄN CẢNH NAM

NGUYỄN CẢNH NAM

Lọc bởi

NGUYỄN CẢNH NAM

NAM, NGUYỄN CẢNH

 • Chuyên Khoa

  Nội tổng quát - Bác sĩ gia đình

 • Ngoại ngữ

  Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Chứng chỉ

 • Bác sĩ đa khoa tổng quát, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch), tốt nghiệp năm 2003.
 • Bác sĩ nội trú chuyên khoa Nội Thần kinh, Nhóm bệnh viện Pitié Salpêtrière Paris, Trường Đại học Paris Est-Créteil (Paris 12), France, khóa 2008 – 2009.
 • Thạc sĩ y khoa chuyên ngành Nội Thần Kinh, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp năm 2010.
 • Định hướng chuyên khoa Y học gia đình, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015.
 • Sơ bộ chuyên khoa Cơ Xương khớp, Khoa Nội Cơ xương khớp, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017.

Kinh nghiệm

 • 2003 - 2012:  Bác sĩ điều trị khoa Nội Thần kinh, bệnh viện nhân dân Gia Định TPHCM. Phó Trưởng khoa Nội Thần kinh từ năm 2010.
 • 2008 - 2009: Bác sĩ nội trú, khoa Nội thần kinh Mazarin, Nhóm bệnh viện Pitié – Salpêtrière, Paris, Pháp.
 • 2012 - nay:  Bác sĩ điều trị tại phòng khám Victoria healthcare. Giám đốc chuyên môn Phòng khám Victoria healthcare 20 Đinh Tiên Hoàng Quận 1 TPHCM từ năm 2017.