ĐOÀN LÊ MINH HẠNH

ĐOÀN LÊ MINH HẠNH

Lọc bởi

ĐOÀN LÊ MINH HẠNH

HẠNH, ĐOÀN LÊ MINH

  • Chuyên Khoa

    Khoa Nội – Hô hấp

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

Từ năm 2001 đến nay

-Dự án viện trợ Úc - Nhân Viên Cộng Đồng

- Bệnh viện BV Gia Định

- Y Khoa Phạm Ngọc Thạch