TRẦN NGUYỄN THANH THẢO

TRẦN NGUYỄN THANH THẢO

Lọc bởi

TRẦN NGUYỄN THANH THẢO

THẢO, TRẦN NGUYỄN THANH

 • Chức vụ

  Thạc sỹ

 • Chuyên Khoa

  Khoa Da Liễu/ Điều trị laser

 • Ngoại ngữ

  Tiếng anh, tiếng việt

Chứng chỉ

- Đại học y dược Cần Thơ

- Chứng chỉ:

 •  “Thủ thuật cơ bản và tiểu phẫu da” tại Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh
 • “Ứng dụng laser và ánh sáng trong da liễu” tại Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh
 • “Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da” tại Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh

-  Bác sĩ chuyên khoa 1 Da Liễu

Kinh nghiệm

 •  Bác sĩ điều trị tại PK ĐK Lạc Long Quân
 • Bác sĩ điều trị chuyên khoa da liễu tại Lacare - Medical Laser Skincare Center
 •  Bác sĩ điều trị, phó khoa da liễu tại Nitipon Clinic
 • Bác sĩ điều trị tại Victoria Healthcare