NGUYỄN HOÀNG QUẾ THANH

NGUYỄN HOÀNG QUẾ THANH

Lọc bởi

NGUYỄN HOÀNG QUẾ THANH

THANH, NGUYỄN HOÀNG QUẾ

  • Chuyên Khoa

    Khoa Chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, X-Quang, CT)

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

Từ năm 2008 đến nay

Khoa siêu âm chẩn đoán-Canberra Imaging Group

Khoa siêu âm-chẩn đoán hình ảnh-Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai

 Phòng khám đa khoa quốc tế Vigor

Phòng khám quốc tế Victoria Healthcare