NGUYỄN HỮU THIỆN

NGUYỄN HỮU THIỆN

Lọc bởi

NGUYỄN HỮU THIỆN

THIỆN, NGUYỄN HỮU

  • Chuyên Khoa

    Khoa Chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, X-Quang, CT)

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Chứng chỉ

  • Thạc sỹ Y Dược Tp.HCM (2004-2006)
  • Sơ bộ Chuyên Khoa (2009) BS CK I chuyên ngành chuẩn đoán hình ảnh ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM với bằng tốt nghiệp loại giỏi( 2013-2015)

Kinh nghiệm

Từ 2005 đến nay
- Bác sỹ Chuẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Củ Chi
- Bác sỹ Chuẩn đoán hình ảnh tại BV Đa Khoa Xuyên Á
- Kinh nghiệm thực hiện các kỹ năng thuộc chuyên ngành siêu âm đọc XQ, CT Scanner
- Phòng khám quốc tế Victoria Healthcare