Chia sẻ

Hệ Miễn Dịch - Vũ Khí Chống Lại Siêu Vi Trong Cơ Thể

By Victoria Healthcare 27 Tháng 2 2020

Hệ Miễn Dịch - Vũ Khí Chống Lại Siêu Vi Trong Cơ Thể

Hệ miễn dịch là vũ khí chống lại siêu vi. Với những người có sẵn bệnh nền như ung thư, tiểu đường,... Khi kháng thể hệ miễn dịch bị mất, cơ thể không chống lại được các bệnh do siêu vi & gây biến chứng nặng.