Chia sẻ

DỊCH VỤ HỖ TRỢ HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

DỊCH VỤ HỖ TRỢ HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các khách hàng có bảo hiểm nằm ngoài hệ thống bảo lãnh viện phí của Phòng khám và thay vì khách hàng tự chuẩn bị một bộ hồ sơ để thanh toán lại với công ty Bảo hiểm thì sau khi hoàn tất quá trình khám bệnh, quý khách chỉ cần đăng ký dịch vụ hỗ trợ yêu cầu bồi thường tại phòng khám, chúng tôi sẽ hỗ trợ gởi toàn bộ hồ sơ bảo hiểm hoàn chỉnh về công ty bảo hiểm giúp quý khách hàng.

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ hỗ trợ yêu cầu bồi thường:

  • Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ hỗ trợ yêu cầu bồi thường với bộ phận tổng đài khi đặt hẹn hoặc đăng ký trực tiếp tại quầy khi đến khám.
  • Khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ yêu cầu bồi thường khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin và ký tên trên đơn yêu cầu bồi thường (claimform) tương ứng với từng công ty Bảo hiểm mà khách hàng đang sử dụng và nộp đơn này tại quầy đăng ký khi đến khám.

Thời gian xử lí từ 7-10 ngày, Victoria Healthcare sẽ chuyển hồ sơ khách hàng đến các công ty bảo hiểm.