Sự kiện trong tháng

Sự kiện trong tháng

Đây là nơi cập nhật các sự kiện nổi bật trong tháng và các chương trình ưu đãi hấp dẫn của Victoria. Hãy truy cập trang web thường xuyên để cập nhật những thông tin mới nhất nhé!

Thanh toán bảo hiểm

Thanh toán bảo hiểm
Nhằm tạo thuận lợi đối với những khách hàng có bảo hiểm, Victoria Healthcare đã phát triển hệ thống Direct Billing (Bảo lãnh bảo hiểm trực tiếp)(*)...

Gói khám sức khỏe

Gói khám sức khỏe
Theo ông bà nói “Sức khỏe là vàng” và nghĩ vui theo các nhà kinh doanh thì việc khám sức khỏe tổng quát giống như một khoản đầu tư dài hạn có lợi nhuận cao. 

Đặt lịch hẹn

Đặt lịch hẹn
Nhằm giúp bệnh nhân cũng như gia đình thuận tiện hơn trong việc sắp xếp công việc, quý khách có thể đặt trước lịch hẹn với bác sỹ của chúng tôi...

Bệnh án điện tử

Bệnh án điện tử
Nhằm đáp ứng và hoàn thiện hơn nữa dịch vụ, cung cấp thêm tiện ích cho khách hàng, chúng tôi đưa vào sử dụng hệ thống bệnh án điện tử tiên tiến nhất của Mỹ...