Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Phạm Thị Bình Minh
Chức vụ:
Chuyên ngành: Khoa Nhi
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Bằng cấp chuyên môn:

Tốt nghiệp khoa Y Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp Chuyên khoa 1 chuyên ngành Nhi Khoa  Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh


Kinh nghiệm y khoa:


Bác sĩ chuyên khoa Nhi bệnh viện Nhân Dân Gia Địn
h

Bác sĩ chuyên khoa Nhi bệnh viện Columbia Asia

Bác sĩ chuyên khoa Nhi phòng khám Victoria Healthcare