Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Nguyễn Thị Kim Hoa
Chức vụ:
Chuyên ngành: Chẩn đoán Hình ảnh
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Bằng cấp chuyên môn:

 Tốt nghiệp đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm y khoa:
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận
Phòng khám quốc tế Victoria Healthcare.