Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Nguyễn Hữu Thiện
Chức vụ:
Chuyên ngành: Chẩn đoán Hình ảnh
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Bằng cấp chuyên môn:
Tốt nghiệp DH Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM
Thạc sỹ Y Dược Tp.HCM (2004-2006)
Sơ bộ Chuyên Khoa (2009) BS CK I chuyên ngành chuẩn đoán hình ảnh ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM với bằng tốt nghiệp loại giỏi( 2013-2015)

Kinh nghiệm y khoa:
BS Chuẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Củ Chi (2004-2015)
BS Chuẩn đoán hình ảnh tại BV Đa Khoa Xuyên Á (2015-2017)
Kinh nghiệm thực hiện các kỹ năng thuộc chuyên ngành siêu âm đọc XQ, CT Scanner