Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Ludy Eusebio Fernandez
Chức vụ:
Chuyên ngành: Khoa Nội tổng quát
Ngoại ngữ: English
Bằng cấp chuyên môn:
Cử nhân Y tá trường Đại học Manila Central, Tp. Caloocan, Phillippines (1999)
Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa trường Đại học Manila Central, Tp. Caloocan, Phillippines (2004)
Nghiên cứu sinh thực tập tại Trung tâm Y Khoa Veteran’s Memorial, Tp. Quezon, Phillippines (2005)

Kinh nghiệm y khoa:
Bác sĩ nội trú, Bệnh viện Marikina St. Vincent, Tp. Marikina, Philippines (2006 – 2011)
Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare (2012)