BÙI THỊ LAN VI

BÙI THỊ LAN VI

Lọc bởi

BÙI THỊ LAN VI

VI, BÙI THỊ LAN

  • Chuyên Khoa

    Khoa Nội thần kinh

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

- 21 năm 3 tháng.
- Trưởng khoa phục hồi chức năng tổn thương tủy sống tại Bệnh viện điều dưỡng - Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp.
- BS Nội tổng quát tại Phòng khám quốc tế EXSON.
- Bs Nội tổng quát chuyên khoa Nội thần kinh tại Phòng khám quốc tế Victoria Healthcare.

 

Thêm bình luận