TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

Lọc bởi

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

DUYÊN, TRẦN THỊ MỸ

  • Chuyên Khoa

    Khoa Nhi

  • Ngoại ngữ

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kinh nghiệm

- 11 năm 3 tháng
- Bệnh viện Nhi Đồng 1
- Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare

 

Thêm bình luận