Chia sẻ

GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ DI TRUYỀN QUA XÉT NGHIỆM GENE

By Victoria Healthcare 10 Tháng 4 2019

GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ DI TRUYỀN QUA XÉT NGHIỆM GENE

CÁC GÓI XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG THƯ DI TRUYỀN 

  • Gói xét nghiệm tầm soát ung thư di truyền dành cho NAM (61 genes)
  • Gói xét nghiệm tầm soát ung thư di truyền dành cho NỮ (61 genes)
  • Gói xét nghiệm di truyền tầm soát ung thư DẠ DÀY (11 genes)
  • Gói xét nghiệm di truyền tầm soát ung thư VÚ (26 genes)
  • Gói xét nghiệm di truyền tầm soát ung thư ĐẠI TRÀNG (23 genes)

 Để tìm hiểu nhiều hơn về cấu trúc ADN của cơ thể và vai trò của thông tin này trong việc giúp bạn có được sức khỏe tốt hơn, vui lòng liên hệ với hệ thống phòng khám Victoria Healthcare.