• Banner Tuyển Dụng
 • Slide nhiều ưu đãi, nhiều lựa chọn
 • Slider BLVP-2023
 • Slider promo chup CT 2023
 • Slider promo goi tam soat UT gan - T9-2023
 • Slider qua tang me bau T9-2023
 • Slider theme promotion T9-2023
 • uu dai gio vang 2021
 • Ưu đãi lãi suất 0% trả góp

Chia sẻ

HEALTHY LIVING - BEING A MODERN MOTHER" NUMBER 2

By Victoria Healthcare 16 Tháng 8 2019

HEALTHY LIVING - BEING A MODERN MOTHER

Number 2: "Things to Know When Pregnant - Postpartum Care - Breastfeeding"

The program took place on 7/7/2019 with the participation of Dr. Nguyen Tri Doan and Dr. Teng Quang Tin to answer questions about:

 • Vaccination for pregnant mothers
 • Screening for vaginal infections, protecting the baby before birth
 • Normal delivery vs. Caesarean birth: how to take care after birth
 • Breastfeeding

Concerns are fully answered by doctors, helping mothers fully equip their knowledge of motherhood.

VHC ban linh song khoe lam me thoi hien dai so 2 11

 

VHC ban linh song khoe lam me thoi hien dai so 2 11

VHC ban linh song khoe lam me thoi hien dai so 2 11

VHC ban linh song khoe lam me thoi hien dai so 2 11

VHC ban linh song khoe lam me thoi hien dai so 2 11

VHC ban linh song khoe lam me thoi hien dai so 2 11

VHC ban linh song khoe lam me thoi hien dai so 2 11

VHC ban linh song khoe lam me thoi hien dai so 2 11

VHC ban linh song khoe lam me thoi hien dai so 2 11

VHC ban linh song khoe lam me thoi hien dai so 2 11

Chúng Tôi Là Ai

HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VICTORIA HEALTHCARE

Trở thành nhà tiên phong,

chăm sóc sức khỏe cho người Việt.

Mang đến dịch vụ chăm sóc y tế tận tâm,

chất lượng cao với chi phí hợp lý cho người Việt.

Giá trị dịch vụ được cam kết bởi sự chăm sóc đối với bệnh nhân.

Để duy trì và phát huy tinh thần và giá trị đó, Victoria Healthcare đã đào tạo, định hướng đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế luôn cùng nhau làm việc trên cơ sở nền tảng văn hóa dịch vụ:

Cải tiến không ngừng quy trình và chất lượng chăm sóc y tế.

Áp dụng kỹ thuật và kiến thức chăm sóc y tế tiến bộ.

Rèn luyện văn hóa chăm sóc bệnh nhân bằng sự thấu hiểu, đồng cảm.

Ekíp bác sĩ được đào tạo liên tục và cam kết thực hành y khoa trên nền tảng y học chứng cứ.