Thông báo từ Victoria Healthcare

Trang chủ»Tin tức»Thông báo từ Victoria Healthcare

Quyền và Trách Nhiệm của bệnh nhân

Quyền lợi của bệnh nhân

Tôn trọng: Mỗi bệnh nhân đều được đối xử với sự ân cần, chu đáo và dựa trên sự tôn trọng giá trị đơn nhất của họ. 
Quyền quyết định: bệnh nhân được quyền tự quyết định việc điều trị của bản thân, toàn quyền được bảo mật bệnh sử, bệnh án và thông tin của quá trình điều trị.
Trung thực: bác sĩ có nghĩa vụ phải trung thực với bệnh nhân và gia đình của họ không che dấu thông tin hoặc đưa thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng đến các việc quyết định của bệnh nhân.
Thiện chí: Tất cả quyết định của đội ngũ y khoa phải dựa trên nguyên tắc y đức, nghĩa là chỉ thực hiện và cổ vũ những điều mang lại lợi ích cho bệnh nhân.
Nhân ái: làm theo lời thề Hippocrate “Không làm hại bệnh nhân” trong các hoạt động Y khoa.
Bình đẳng: mỗi bệnh nhân đều có quyền được chữa trị và được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như nhau
Tận tâm: đội ngũ y khoa phải có trách nhiệm đối với các lời hứa, cam kết đã đưa ra cho bệnh nhân. 
Quyền được biết: bệnh nhân có quyền được biết một cách chính xác các thông tin về phương pháp điều trị và cả những rủi ro trước khi đồng ý hoặc từ chối đề nghị điều trị của bác sĩ.
Trách nhiệm của bệnh nhân

Trách nhiệm của khách hàng trong việc cùng với Victoria Healthcare chăm sóc sức khỏe toàn diện:

1. Cung cấp đầy đủ thông tin bệnh sử.
2. Trao đổi với bác sỹ điều trị để cùng xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe.
3. Tìm hiểu tình trạng sức khỏe của bản thân và tham vấn bác sỹ nếu chưa hiểu rõ.
4. Tuân thủ kế hoạch điều trị.
5. Thanh toán đầy đủ các chi phí dịch vụ phát sinh, bao gồm chi phí không được bảo hiểm hỗ trợ.
6. Tuân thủ chính sách và quy định của Victoria Healthcare
7. Không sử dụng ngôn ngữ mang tính thô tục, phỉ báng, xúc phạm người khác.
8. Những hành vi gây rối, kém văn minh sẽ bị từ chối tại các phòng khám của Victoria Healthcare.