Bùi Thị Lan Vi

Chức vụ: 

Chuyên ngành: Khoa Nội

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Phòng khám: 135A Nguyễn Văn Trỗi

Bằng cấp chuyên môn:

  • Tốt nghiệp Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế TPHCM (nay là Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch) năm 1997.,  2002
  • Bằng thạc sĩ nội thần kinh Đại học Y khoa TPHCM (năm 2005).
  • Diplome Interuniversitaire Franco-Vietnamien de “Neurosciences cliniques” Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (năm 2011). Chứng nhận đo điện cơ EMG Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch (2012)

Kinh nghiệm y khoa:

  • Bệnh viện điều dưỡng- Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp , bác sĩ nội tổng quát(1997-2007).
  • Bệnh viện điều dưỡng- Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp, trưởng khoa phục hồi chức năng tổn thương tủy sống (2007-2009).
  • Phòng khám quốc tế EXSON, bác sĩ nội thần kinh (2011-2016).
  • Phòng khám Victoria Healthcare VietNam, bác sĩ nội tổng quát (2017 đến nay).