Liên Hệ

Trang chủ»Liên Hệ

VICTORIA HEALTHCARE INTERNATIONAL CLINICS
www.victoriavn.com
(028) 3910 4545


Clinic 1: 79 Dien Bien Phu Str., District 1, HCMC

Open  24/7 for Emergency

Clinic 2135A Nguyen Van Troi Str., Phu Nhuan Dist., HCMC
Open:

Monday - Friday   8h00 - 20h00
Saturday  8h00 - 17h00
Sunday  8h00 - 12h00

Clinic 3: Broadway D, 152 Nguyen Luong Bang, Dist. 7, HCMC
Open:

Monday - Friday 8h00 - 20h00
Saturday  8h00 - 17h00
Sunday  8h00 - 12h00

Clinic 4: 20-20Bis-22, Dinh Tien Hoang, Dakao Ward, District 1, HCMC, Vietnam
Open:

Monday - Friday 8h00 - 20h00
Saturday  8h00 - 17h00
Sunday  8h00 - 12h00

Head Office: 81 Dien Bien Phu Str., Dist.1, HCMC

Open:

Monday - Friday  8h00 - 18h00

Họ tên (*):

Địa chỉ:

Email (*):

Điện thoại (*):

Nội dung (*):

(*) là thông tin bắt buộc nhập

Chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách sau một ngày làm việc qua hình thức email hoặc điện thoại. Vì vậy, trong trường hợp khẩn cấp quý khách vui lòng liên lạc hotline: (028) 3910 4545.
20-20Bis-22 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM