Hướng dẫn sử dụng Bệnh án Điện tử WEBVIEW

Để thuận tiện trong việc sử dụng BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ Webview, đồng thời để giải đáp những thắc mắc thường gặp trong quá trình khách hàng sử dụng, quí khách hàng có thể tham khảo Hướng dẫn sử dụng sau:

1. Liên lạc trực tiếp với bác sĩ điều trị qua ứng dụng "Gửi tin nhắn"

2. Đặt lịch hẹn bằng việc sử dụng ứng dụng "Gửi tin nhắn" và gửi tin cho CALL CENTER

3. Xem các kết quả khám chữa bệnh, toa thuốc tại Victoria Healthcare

  • Xem các kết quả xét nghiệm tại mục "Lab results"

  • Theo dõi các kết quả về Chẩn đoán hình ảnh

  • Theo dõi các kết quả Khám sức khỏe tổng quát tại "GE Report"

  • Theo dõi các kết quả siêu âm

  • Theo dõi các kết quả Giải phẫu bệnh

  • Theo dõi đơn thuốc hiện tại/ hoặc các đơn thuốc cũ

Khách hàng có thể "Check-in" để tránh thời gian chờ đợi khi đến phòng khám bằng cách bấm vô "Appointment--> Check in"